มาบตาพุดรวมเศษ ดำเนินกิจการค้าของเก่า โดยถูกต้องตามกฎหมาย

 ใบจดทะเบียนนิติบุคคล
ใบอนุญาตให้ค้าของเก่า
 ภพ. 20
 หนังสือรับรอง แผ่นที่ 1
 หนังสือรับรอง แผ่นที่ 2
หนังสือรับรอง แผ่นที่ 3
หนังสือรับรอง แผ่นที่ 4
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/document/effect%20health%20license2015.jpg

ใบขนสินค้าเข้า(New)
รง.4 แผ่นที่ 1
รง.4 แผ่นที่ 2
รง.4 แผ่นที่ 3
รง.4 แผ่นที่ 4
รง.4 แผ่นที่ 5
รง.4 แผ่นที่ 6
รง.4 แผ่นที่ 7
รง.4 แผ่นที่ 8
รง.4 แผ่นที่ 9
รง.4 แผ่นที่ 10
รง.4 แผ่นที่ 11
รง.4 แผ่นที่ 12
ปจ.2 แผ่นที่ 1
ปจ.2 แผ่นที่ 2
ปจ.2 แผ่นที่ 3
ปจ.2 แผ่นที่ 4
ปจ.2 แผ่นที่ 5
ปจ.2 แผ่นที่ 6
ปจ.2 แผ่นที่ 7
ปจ.2 แผ่นที่ 8
ใบรับรองประจำเครื่องชั่ง