เว็บไซต์ดีๆ
 เมืองอุตสาหกรรม นิเวศน์
 http://eco-town.dpim.go.th/
 Metal Market Report  http://www.kitcometals.com/
 โลหะวิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/metalswu/lesson1-1.htm#Top
 สเตนเลสเพื่อคนไทย แหล่งรวมความรู้สเตนเลสเพื่อการเรียนรู้  http://www.siamstainless.com/
 ความรู้ดีๆ เรื่องสเตนเลส  Thai Stainless Steel Development Association (TSSDA)
 คู่มือความปลอดภัย จาก จอปอ ดอท คอม
 http://safetymanual.jorpor.com/
 ประเภทโรงงานตาม พรบ. โรงงาน พศ.2535
http://www.diw.go.th/hawk/data/factype.php
 เวปดี มีสาระ เช่น ตารางเหล็ก น้ำหนักวัสดุ งานก่อสร้างต่างๆ
http://www.vamonchai.com
 สารพันความรู้เรื่องเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม กับ แมกซ์สตีล
http://www.maxsteelthai.com
 ความหมายของสัญลักษณ์ รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ
สัญลักษณ์รีไซเคิลพลาสติกทั้ง 7 แบบ
 ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับเหล็ก จาก Magnum Steel
ตารางน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ
 ทฤษฎีควรรู้เกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า(SMAW) และ GTAW(TIG) 
(ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.meeboard.com)
ทฤษฏีดีๆ งานเชื่อมไฟฟ้า
 ราคากลางรับซื้ัอเศษวัสดุ จาก Bangkok Recycle&Reuse
ข้อมูลราคารับซื้อของเก่า อ้างอิง Bangkok Recycle & Reuse
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( สลท.) http://www.isit.or.th
ส่วนประกอบทางเคมี เหล็กคาร์บอน เบอร์ต่างๆ Chemical Composition of Carbon Steel
World Scrap Price World Scrap Price