myking

                           
                     ไม่...เสียใจที่เกิดเป็นคนไทย
                            เสีย...ใจกับการจากไปของในหลวง
                            ชาติ...ไทยจะอยู่ต่อไป ถ้าทำตามคำสอนของพ่อ
                            เกิด...ชาติหน้า(ถ้าเลือกได้) ขอเกิดเป็นราษฎรในแผ่นดินพระองค์ตลอดไป
เสด็จสู่สวรรคาลัย..........ในหลวงของเรา


เข้าสู่เวปไซด์-->มาบตาพุดรวมเศษ
Comments