มาบตาพุดรวมเศษ ดำเนินกิจการค้าของเก่า โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ใบจดทะเบียนนิติบุคคล

ใบอนุญาตให้ค้าของเก่า

ภพ. 20

หนังสือรับรอง แผ่นที่ 1

หนังสือรับรอง แผ่นที่ 2

หนังสือรับรอง แผ่นที่ 3

หนังสือรับรอง แผ่นที่ 4

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใบขนสินค้าเข้า(New)

https://sites.google.com/a/maptaphutrecycling.com/mrs/document/effect%20health%20license2015.jpg

รง.4 แผ่นที่ 1

รง.4 แผ่นที่ 2

รง.4 แผ่นที่ 3

รง.4 แผ่นที่ 4

รง.4 แผ่นที่ 5

รง.4 แผ่นที่ 6

รง.4 แผ่นที่ 7

รง.4 แผ่นที่ 8

รง.4 แผ่นที่ 9

รง.4 แผ่นที่ 10

รง.4 แผ่นที่ 11

รง.4 แผ่นที่ 12

ปจ.2 แผ่นที่ 1

ปจ.2 แผ่นที่ 2

ปจ.2 แผ่นที่ 3

ปจ.2 แผ่นที่ 4

ปจ.2 แผ่นที่ 5

ปจ.2 แผ่นที่ 6

ปจ.2 แผ่นที่ 7

ปจ.2 แผ่นที่ 8

ใบรับรองประจำเครื่องชั่ง