ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ มาบตาพุดรวมเศษ

มาบตาพุดรวมเศษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2534 โดยดำเนินธุรกิจรับซื้้อ-ขาย ประมูลของเก่า ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตลอดมา และจะยังคงยึดมั่นต่อไป ควบคู่ไปกับการเลือกนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้ ตามความเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มาบตาพุดรวมเศษ ตั้งอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำให้มีความพร้อม ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ในเรื่องระยะทาง เวลา ค่าขนย้ายขนส่ง ในการให้บริการกับลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นโรงงานในเขตนิคมอุตฯ มาบตาพุด นิคมอุตฯ ผาแดง เหมราช เอเชีย ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค นิคมอีสเทิรน์ซีบอร์ด ตลอดจนชุมชนมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียงอื่นๆ

เข้าสู่มาบตาพุดรวมเศษ

ประตูทางเข้า

สิ่งศักดิ์สิทธ์ูคู่มาบตาพุดรวมเศษ

ลานชำแหละ

ลานประลองความสามารถ

ลานเก็บ Scrap

พื้นที่กว้างขวาง ขนส่ง เคลื่อนย้ายสะดวก

อาคาร Workshop

โกดังเก็บท่อเหล็ก ขนาดต่างๆ

พื้นที่จอดรถ สำหรับลูกค้า ผู้มาติดต่อ

พื้นที่รับซื้อของเก่า หน้าร้าน

ภายใน จัดหมวดหมู่สินค้า เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ

จัดสินค้า ตามหมวดหมู่

สะดวก สะอาด สบายตา

ของเก่าขายให้เรา แล้วเลือกซื้อของดี ราคาถูกกลับไป

Update 19/08/17