myking

ไม่...เสียใจที่เกิดเป็นคนไทย

เสีย...ใจกับการจากไปของในหลวง

ชาติ...ไทยจะอยู่ต่อไป ถ้าทำตามคำสอนของพ่อ

เกิด...ชาติหน้า(ถ้าเลือกได้) ขอเกิดเป็นราษฎรในแผ่นดินพระองค์ตลอดไป

เสด็จสู่สวรรคาลัย..........ในหลวงของเรา

เข้าสู่เวปไซด์-->มาบตาพุดรวมเศษ